DO POBRANIA - EGZAMIN NA PRAWO JAZDY

(Uwaga! Wnioski nr 3 i nr 6 są dwustronne)

 1. Wniosek o zmianę terminu egzaminu na prawo jazdy
 2. Wniosek o uwolnienie profilu
 3. Wniosek o zwrot niewykorzystanych opłat za egzamin/szkolenie
 4. Wniosek o przeprowadzenie egzaminu z udziałem instruktora nauki jazdy
 5. Wniosek rezygnacji z udziału instruktora w egzaminie państwowym na prawo jazdy
 6. Wniosek osoby egzaminowanej w sprawie przeprowadzenia egzaminu państwowego pojazdem ośrodka szkolenia kierowców
 7. Pełnomocnictwo, jeżeli ustalenie terminu egzaminu następuje przez pełnomocnika
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na egzamin przez rodzica lub opiekuna dla kandydatów niepełnoletnich od 16 roku życia (kat. A1, B1, T)
 9. Deklaracja zapewnienia przez osobę egzaminowaną obecności tłumacza
 10. Wniosek osoby niepełnosprawnej o uczestnictwo dodatkowego egzaminatora wyznaczonego przez Dyrektora WORD w Ciechanowie w praktycznej części egzaminu państwowego, który będzie nadzorował ten egzamin


DO POBRANIA - SZKOLENIA

 1. Wniosek w sprawie przyjęcia na szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego
 2. Wniosek o przyjęcie na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii          
 3. Karta zgłoszeniowa na plac manewrowy

DO POBRANIA - PRZETARGI

 1. Klauzula informacyjna osób fizycznych przystępujących do przetargów w zakresie prawa zamówień publicznych

DO POBRANIA - INNE

 1. Regulamin udostępniania placu manewrowego WORD Ciechanów do jazd próbnych