W tym dziale znajdą Państwo zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń Naszej Instytucji w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie prowadzi nabór na stanowisko:

Egzaminator IV stopnia w Wydziale Egzaminowania

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę

Miejsce pracy: teren statutowej działalności WORD w Ciechanowie

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie prowadzi nabór na stanowisko:

Pracownik Techniczny w Wydziale Administracyjnym i Kadr

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę.

Miejsce pracy: obszar miasta Ciechanów i obszar miasta Mława.