Terminy:

29.02-1.03.2024 (czw-pt) g. 8:00-16:00 - brak miejsc

21.03-22.03.2024 (czw-pt) g. 8:00-16:00

                                                  Liczba miejsc ograniczona!

Pracownia edukacyjna zrealizowana dzięki Państwa głosom ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Budżet Obywatelski Mazowsza jest już otwarta. Zapraszamy !

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie organizuje szkolenia w zakresie wykonywania niektórych czynności na drodze związanych z kierowaniem ruchem drogowym.

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii skierowany jest do osób które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i otrzymały decyzję o skierowaniu na kurs od starosty.

Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego powoduje zmniejszenie liczby punktów karnych o sześć najstarszych.