Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie organizuje szkolenia w zakresie wykonywania niektórych czynności na drodze związanych z kierowaniem ruchem drogowym.

Terminy:

28.07-29.07.2022 r. g. 8:00-16:00

Liczba miejsc ograniczona!

źródło: pixbay

Terminy:

08.07.2022 r. (piątek) godz. 12:30

22.07.2022 r. (piątek) godz. 12:15

                                                  Liczba miejsc ograniczona! 

Więcej informacji ...

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii skierowany jest do osób które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i otrzymały decyzję o skierowaniu na kurs od starosty.

Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego powoduje zmniejszenie liczby punktów karnych o sześć najstarszych.