źródło: pixbay

Terminy:

25.01.2022 r. (wtorek) godz. 12:30

08.02.2022 r. (wtorek) godz. 12:30

Liczba miejsc ograniczona! 

Więcej informacji ...

Termin: 20-21.01.2022 r. g. 8:00-16:00

Liczba miejsc ograniczona!

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie organizuje szkolenia w zakresie wykonywania niektórych czynności na drodze związanych z kierowaniem ruchem drogowym.

Jeśli jesteś kierowcą kat. C, C+E lub D, realizującym przewozy drogowe, powinieneś co 5 lat odnawiać swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w szkoleniu okresowym.

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii skierowany jest do osób które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i otrzymały decyzję o skierowaniu na kurs od starosty.

Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego powoduje zmniejszenie liczby punktów karnych o sześć najstarszych.