źródło: pixbay

Kolejny termin szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego: 9.02.2021. (wtorek) o godz. 14:00Liczba miejsc ograniczona!

Więcej informacji ...

Najbliższy kurs reedukacyjny odbędzie się w dniach 4-5.02.2021r. (czwartek - piątek) w godz. 8:00-16:00. 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie organizuje szkolenia w zakresie wykonywania niektórych czynności na drodze związanych z kierowaniem ruchem drogowym.

Jeśli jesteś kierowcą kat. C, C+E lub D, realizującym przewozy drogowe, powinieneś co 5 lat odnawiać swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w szkoleniu okresowym.

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii skierowany jest do osób które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i otrzymały decyzję o skierowaniu na kurs od starosty.

Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego powoduje zmniejszenie liczby punktów karnych o sześć najstarszych.