Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie jest wojewódzką samorządową osobą prawną, nadzorowaną przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Zadania WORD:

  • Przeprowadzanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami
  • Szkolenie kierowców wykonujących przewozy drogowe
  • Wykonywanie zadań z zakresu BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO min:
    - szkolenie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego
    - współpraca ze szkołami w zakresie wychowania komunikacyjnego dzieci i młodzieży