Grafika dot. testów kwalifikacyjnych

Zachęcamy do zapoznania się z procedurą przebiegu testów kwalifikacyjnych dla kierowców zawodowych

Jak można odwołać się od decyzji wyniku egzaminu państwowego?

Jak można uwolnić profil kandydata na kierowcę?

Jak otrzymać zwrot niewykorzystanej opłaty za egzamin?

Jak dokonać zmiany terminu egzaminu państwowego ?

Jakie pojazdy są wykorzystywane w trakcie egzaminów państwowych?

Jak wygląda praktyczny egzamin państwowy ?

Jak wygląda teoretyczny egzamin państwowy?