Jakie czynności są wykonywane w trakcie sprzęgania (dotyczy kat. C+E  prawa jazdy) ?

Jak można odwołać się od decyzji wyniku egzaminu państwowego?

Jak można uwolnić profil kandydata na kierowcę?

Jak otrzymać zwrot niewykorzystanej opłaty za egzamin?

Jak dokonać zmiany terminu egzaminu państwowego ?

Jakie pojazdy są wykorzystywane w trakcie egzaminów państwowych?

Jak wygląda praktyczny egzamin państwowy ?

Jak wygląda teoretyczny egzamin państwowy?