SZKOLENIA DLA KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO

 

1. Ilość punktów karnych sprawdza się osobiście (na podstawie dokumentu tożsamości) w Komendzie Wojewódzkiej Policji właściwej ze względu na miejsce zamieszkania

 

2. Szkolenia są organizowane we wtorki lub piątki (szkolenia odbywają się raz na dwa tygodnie)

 

3. Warunkiem przystąpienia do kursu jest:

 • okres posiadania prawa jazdy powyżej 1 roku,
 • nie przekroczenie 24 punktów,
 • wypełnienie wniosku
 • przedstawienie do wglądu prawa jazdy.

 

4. Szkolenie redukuje 6 najstarszych punktów karnych.

 

5. Szkoleniu można poddać się raz na 6 miesięcy.

 

6. Opłata za szkolenie wynosi 300 zł.
 

Opłata przelewem na konto:
PBS / Ciechanów 93 8213 0008 2001 0021 0425 0004
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie
ul. Mleczarska 27 , 06-400 Ciechanów

7. Warunkiem zakwalifikowania na szkolenie jest spełnienie wymogów podanych wyżej

 

8. Szkolenie rozpoczyna się o godz. 14.00 i trwa 6 godzin lekcyjnych po 45 min. z 5 min. przerwami

 

9. Program szkolenia:

1) Przyczyny wypadków drogowych na tle poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce (2×45 min.)
2) Prawne i społeczne skutki wypadków drogowych (45 min.)
3) Psychologiczne aspekty zachowania się kierującego pojazdem w ruchu drogowym (3×45 min.)

 

10. Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie, na podstawie którego Komendant Wojewódzkiej Policji zmniejsza o 6  
     liczbę punktów karnych.

 

ZAPISY na szkolenia – pokój nr 5, w godz: 8.00-16.00
lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
tel. 23 672  41 41 , 673 57 00 wew 105 lub 101


 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie organizuje kursy dla kierowców zawodowych wykonujących transport drogowy w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy:

1. kat. C,CE,C1,C1E

 • kwalifikacja wstępna
 • kwalifikacja wstępna przyspieszona
 • kwalifikacja wstępna uzupełniająca
 • kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona
 • szkolenie okresowe

 

2. kat. D,DE,D1,D1E

 • kwalifikacja wstępna
 • kwalifikacja wstępna przyspieszona
 • kwalifikacja wstępna uzupełniająca
 • kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona
 • szkolenie okresowe

 

Zapisy na szkolenie
Wydział Szkolenia i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
pokój nr 5 lub 9
poniedziałek – piątek: w godz. 8.00 – 16.00
tel.: (23) 672 41 41, 673 57 00, fax: 23 673 24 56,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie organizuje szkolenia w zakresie wykonywania niektórych czynności na drodze związanych z kierowaniem ruchem drogowym zgodnie z art. 6 ust. 3a i 3b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108 z 20 czerwca 2005 r. poz. 908, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie kierowania ruchem drogowym ( Dz. U. Nr 123, poz. 840).

Zasady uczestnictwa w szkoleniu

 1. Szkolenie organizowane jest na podstawie pisemnego zgłoszenia wraz z listą uczestników przesłanego przez podmiot zamawiający szkolenie:
  faxem: 23 673 24 56
  mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  osobiście: ul. Mleczarska 27, pokój 5 lub 9, 06-400 Ciechanów
 2. Opłata za szkolenie musi być dokonana najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia na rachunek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie.
 3. Koszt szkolenia 350 zł
 4. Zwrot opłaty za nieobecność na szkoleniu dokonywany jest niezwłocznie na prośbę pisemną podmiotu.
 5. Szkolenie odbywa się wg programu stanowiącego załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. Nr 123, poz. 840) – sześć godzin teorii i dwie godziny praktyki w tym sprawdzian teoretyczny i praktyczny. Warunkiem ukończenia szkolenia z wynikiem pozytywnym jest zaliczenie testu teoretycznego i praktycznego. Zaliczenie testu teoretycznego polega na podaniu prawidłowych odpowiedzi na 70 % pytań. Osoba, która nie zaliczy testu teoretycznego nie jest dopuszczona do zajęć praktycznych, ma prawo do poprawki polegającej na powtórzeniu zajęć teoretycznych i napisaniu testu teoretycznego za odpłatnością w kwocie 50% opłaty za szkolenie. Brak zaliczenia sprawdzianu praktycznego wiąże się z koniecznością powtórzenia zajęć praktycznych i zaliczenia sprawdzianu praktycznego za odpłatnością 50% opłaty za szkolenie.
 6. Osoba szkolona musi posiadać przy sobie w trakcie szkolenia dokument pozwalający na stwierdzenie tożsamości, nie może być pod wpływem alkoholu lub innych środków działających odurzająco. W uzasadnionych przypadkach osoba biorąca udział w szkoleniu może zostać poproszona o poddanie się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
 7. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie kierowania ruchem drogowym ( Dz. U. Nr 123, poz. 840) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zachowuje ważność przez okres 5 lat od daty wydania, po upływie tego okresu, zaświadczenie wydaje się po odbyciu ponownego szkolenia.

 

Informacje i zapisy

Zapisy na szkolenie
Wydział Szkolenia i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
pokój nr 5 lub 9
poniedziałek – piątek: w godz. 8.00 – 16.00
tel. (23) 672 41 41, 673 57 00, fax: 23 673 24 56,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie prowadzi egzaminy na wszystkie kategorie prawa jazdy: AM, A1, A2, A, B, B1, C, C1, D, D1, T, B+E, C+E, D+E, C1+E, D1+E

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
ul. Mleczarska  27, 06-400 Ciechanów
tel.: (023) 673 57 00, 673 41 41, 673 24 56

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Godziny pracy
Zapisy na egzamin:

 • poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00
 • sobota: 8:00 – 15:00 (jeśli jest sobota pracująca)

 

Egzaminy:

 • poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00
 • sobota: 8:00 – 15:00 (jeśli jest sobota pracująca)