Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w Ciechanowie 
tel. 23 673-57-00, 23 672-41-41, fax. 23 673-24-56

Nazwa Wydział Stanowisko

Nazwisko i imię

Telefon wew.
  Dyrektor Chodkowski Cezary 103
p.o. Z-cy Dyrektora Kuklak Krzysztof 103
Wydział 
Finansowo -Księgowy
Główny Księgowy Opasińska Halina 104
Księgowa Kowalczyk Małgorzata 106
Wydział Nadzoru
i Realizacji Egzaminów Państwowych
Egzaminator – Nadzorujący

Rybus Sławomir

113
Kierownik Wydziału – Koordynator Kuklak Krzysztof 111

Egzaminatorzy

Murawski Marek
Michalak Cezary
Skowroński Sławomir
Wyszkowski Jarosław
Smolińska Anna
Grabowski Grzegorz
Grabowski Rafał
Otłowski Tomasz
Konopka Krzysztof
Wojciechowska Michalina
Witkowski Adam
Stryjewski Rafał
Wolińska Małgorzata

108
Wieloosobowe stanowisko 
ds. obsługi klienta
i weryfikacji dokumentów
Wojdyło Artur
109
Ryms Kamila 107
Bonisławska Ewa 23 655 26 33
Informatyk Borkowski Radosław  -
Wydział 
Szkolenia i BRD
Kierownik Wydziału Smolińska Anna 105
Inspektor ds. Szkoleń i BRD

Wielechowski Jarosław
Szczygielska Aleksandra

101 112

Wydział 
Administracyjny i Kadr
Kierownik Wydziału Goryszewska Anna 114
Sekretariat Jabłecka Iwona  103
Stanowisko BHP Pikus Bogdan 
Pracownik techniczny Wodzyński Włodzimierz -
Pracownik techniczny Zalewski Tomasz -
Pracownik administracyjny Leśniewska Jadwiga
   Grabowska Anna  
Samodzielne
Stanowisko
Radca Prawny  Omieciński Paweł

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 06 listopad 2020 14:10 Radosław Borkowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 26 listopad 2020 07:18 Aleksandra Szczygielska