Jak można odwołać się od decyzji wyniku egzaminu państwowego?

Zgodnie z Art. 68 ust. 1 Ustawy o kierujących z dnia 5 stycznia 2011 roku osoba, która przystąpiła do egzaminu państwowego może zgłaszać, za pośrednictwem dyrektora ośrodka egzaminowania, do właściwego organu nadzoru, skargi i zastrzeżenia co do jego przebiegu i oceny.

 

Skargi można składać w ciągu 14 dni od dnia, w którym egzamin był przeprowadzony. Nadzór nad procesem egzaminowania w WORD Ciechanowie sprawuje Marszałek Województwa Mazowieckiego.

 

Skarga może zostać złożona:

  1. Osobiście - w formie papierowej z podpisem;
  2. Za pośrednictwem poczty z podpisem odręcznym na adres:
    Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie
    ul. Mleczarska 27
    06-400 Ciechanów
  3. Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP) z podpisem zaufanym lub osobistym (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). Adres skrzynki ePUAP: uhe314q2i
  4. Drogą e-mail w formie elektronicznej - z podpisem kwalifikowanym (elektronicznym) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Działając w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego skargi i zastrzeżenia co do przebiegu egzaminu i jego oceny rozpatruje:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Departament Organizacji
Biuro ds. Kandydatów i Kierujących Pojazdami
ul. Skoczylasa 4
03-469 Warszawa