Instrukcja kancelaryjna znajduje się w załączniku.

Regulamin organizacyjny znajduje się w załączniku.

Statut Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie znajduje się w załączniku.

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie jest samorządową osobą prawną, powołaną i nadzorowaną przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, utworzoną na podstawie art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 Nr 58, poz. 515) z późn. zm.

 

WORD działa na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 Nr 58, poz. 515) z późn. zm. aktów wykonawczych oraz Statutu nadanego uchwałą Nr 453/47/03 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 08 lipca 2003 r.