Przedmiotem działania Ośrodka jest:

 

1. Organizowanie i przeprowadzanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami.

 

2. Wykonywanie zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym:

  • organizowanie i prowadzenie działalności oświatowej i szkoleniowej z zakresu prawa o ruchu drogowym oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • współdziałanie z innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego – policją, ośrodkami szkolenia kierowców, szkołami, strażą pożarną,
  • propagowanie zasad bezpiecznego udziału w ruchu drogowym jego uczestników poprzez organizowanie konkursów z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, udział w szkoleniu i edukacji motoryzacyjnej młodzieży,

 

3. Przeprowadzanie:

  • szkoleń kandydatów na instruktorów i instruktorów,
  • szkoleń kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów,
  • szkoleń dla kierowców wykonujących przewóz drogowy , 
  • szkoleń kierowców naruszających przepisy drogowe,

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 06 listopad 2020 14:04 Radosław Borkowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26 styczeń 2021 14:24 Aleksandra Szczygielska