Jakie czynności są wykonywane w trakcie sprzęgania (dotyczy kat. C+E  prawa jazdy) ?

Sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym (sytuacja wyjściowa - pojazd silnikowy obok przyczepy) - na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 15 min.

 

Rys. 1 - Sytuacja wyjściowa zespół pojazdów STAR i przyczepa

 

Rys. 2 - Sytuacja wyjściowa zespół pojazdów MAN i przyczepa

 

 

 

   

SPRZĘGANIE - POJAZD MAN

DO POBRANIA - instrukcja obsługi MAN TGL - praca z przyczepą

SPRZĘGANIE - POJAZD STAR

 • podjazd pojazdem silnikowym przed przyczepę,
Rys. 3 - Widok zaczepu pojazdu silnikowego przed połączeniem z przyczepą  
 • cofnięcie pojazdem silnikowym w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający dokonanie sprzęgnięcia, (możliwość wielokrotnego zatrzymania pojazdu i sprawdzenia odległości pojazdu od ucha zaczepu),
Rys. 4 - Widok zaczepu przygotowanego do połączenia pojazdu silnikowego z przyczepą
 • regulacja wysokości zaczepu przyczepy (w przypadku gdy konstrukcja przyczepy to umożliwia), (dyszel przyczepy tak ustawić, by ucho pociągowe weszło w dolną cześć zaczepu i przesunęło sworzeń sprzęgu, mający w dolnej części formę stożka),
Rys. 5 - Widok podpory dyszla z urządzeniami regulującymi wysokość i zabezpieczenia
 • dokonanie połączenia zaczepu przyczepy z hakiem lub zaczepu pojazdu silnikowego oraz zabezpieczenie przed rozłączeniem, (kołek kontrolny zabezpieczający sworzeń sprzęgający nie może wystawać ze swojej tulei prowadzącej; wystawanie kołka kontrolnego z jego tulei prowadzącej oznacza, że sprzęgło nie jest prawidłowo zamknięte; (W tym stanie nie wolno jechać z przyczepą). W przypadku utrudnienia uzyskania prawidłowego zabezpieczenia, można ruszyć pojazdem silnikowym do przodu a następnie do tyłu)
 
Rys. 6 - Prawidłowe położenie kołka kontrolnego przed połączeniem pojazdu silnikowegoz przyczepą   Rys. 7 - Prawidłowe położenie kołka kontrolnego po połączeniu pojazdu silnikowego z przyczepą
 • podłączenie do pojazdu silnikowego: przewodów elektrycznych przyczepy(silnik pojazdu wyłączony), przewodów hamulcowych przyczepy, (przyłączyć złączkę przewodów  pneumatycznych do gniazda DUO MATIC, sprawdzenie działania świateł przyczepy, zwolnienie hamulca postojowego jeżeli przyczepa jest w niego wyposażona. Przed rozpoczęciem podłączenia przewodów do pojazdu silnikowego obowiązkowo sprawdzić czy kołek kontrolny prawidłowo zabezpiecza sprzęg. Następnie podporę dyszla przyczepy doprowadzić do pozycji poziomej (wzdłuż dyszla przyczepy) i zabezpieczyć przed samowolnym opuszczeniem w czasie jazdy.
Rys. 8 - Gniazda wtykowe i złączki - pojazd silnikowy MAN
 
Rys. 9 - Gniazda wtykowe i złączki - pojazd silnikowy STAR
 
Rys. 10 - Podpora dyszla przyczepy w położeniu gotowym do jazdy
 
Rys. 11 - Przed rozpoczęciem jazdy usunąć kliny zabezpieczające przyczepę
przed stoczeniem się
 
Rys. 12 - Widok złączki przewodów pneumatycznych przed połączeniem z gniazdem
DUO MATIC
 
Rys. 13 - Widok gniazda DUO MATIC przed połączeniem ze złączką przewodów
pneumatycznych przyczepy
 
Rys. 14 - Widok dzwigni roboczej  gniazda DUO MATIC
 
Rys. 15 - Widok złącza DUO MATIC po połączeniu z przewodami pneumatycznymi
przyczepy - pojazd silnikowy STAR
 
Rys. 16 - Widok złącza DUO MATIC po połączeniu z przewodami pneumatycznymi
przyczepy - pojazd silnikowy MAN

Po wykonywaniu wszystkich czynności związanych ze sprzęganiem pojazdu silnikowego z przyczepą i sprawdzeniu działania świateł zewnętrznych przyczepy można przystąpić do realizacji zadania Nr 2 „Ruszanie z miejsca i jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu”.

Rozprzęganie pojazdu z przyczepą – zadanie realizowane po powrocie na plac manewrowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 10 minut. 

Czynności wykonywane podczas rozprzęgania:

 • zaciągnięcie hamulca awaryjnego pojazdu silnikowego i unieruchomienie silnika,
 • zabezpieczenie pojazdu silnikowego i przyczepy przed samoczynnym
 • przemieszczeniem się (użycie klinów lub hamulca postojowego przyczepy),
 • odłączenie przewodów elektrycznych i hamulcowych we właściwej kolejności
 • (zabezpieczenie ich przed zabrudzeniem poprzez umieszczenie ich we właściwym miejscu),
 • wysunięcie podpory jeżeli zaczep przyczepy jest wyposażony w podporę,
 • rozłączenie pojazdu z przyczepą (odjechanie pojazdem),
 • ustawienie pojazdu obok przyczepy.
Rys. 17 - Sposób umocowania przewodów elektrycznych i sprężonego powietrza po rozłączeniu pojazdów

Sytuacja pojazdów po rozprzęgnięciu – pojazd silnikowy obok przyczepy

W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Ciechanowie czynności związane z wykonywaniem rozprzęgania realizowane są na placu manewrowym po powrocie z egzaminu praktycznego przeprowadzanego w ruchu drogowym.