Jak wygląda praktyczny egzamin państwowy ?

Część praktyczna egzaminu państwowego polega na wykonaniu zadań :

  • na placu manewrowym - zgodnie z techniką kierowania i kryteriami określonymi w tabeli nr 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.
  • w ruchu drogowym - w celu sprawdzenia kwalifikacji osoby egzaminowanej w zakresie zgodnego z przepisami, bezpiecznego, energooszczędnego, sprawnego i nieutrudniającego innym uczestnikom ruchu poruszania się, odpowiednio do uprawnienia, o które ubiega się osoba zdająca egzamin, w ruchu drogowym motorowerem, pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów.

 

UWAGA ! Warunkiem przystąpienia do egzaminu osoby egzaminowanej jest posiadanie ważnego:

*dowodu osobistego

*paszportu

*karty pobytu

*tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca

*polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca

* zgody na pobyt tolerowany

 

Informujemy, iż istnieje możliwość odbycia egzaminu praktycznego pojazdem ośrodka szkolenia, na którym było prowadzone szkolenie, po wcześniejszym złożeniu wniosku (pobierz wzór) .