Jak wygląda praktyczny egzamin państwowy ?

Część praktyczna egzaminu państwowego polega na wykonaniu zadań :

  • na placu manewrowym - zgodnie z techniką kierowania i kryteriami określonymi w tabeli nr 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.
  • w ruchu drogowym - w celu sprawdzenia kwalifikacji osoby egzaminowanej w zakresie zgodnego z przepisami, bezpiecznego, energooszczędnego, sprawnego i nieutrudniającego innym uczestnikom ruchu poruszania się, odpowiednio do uprawnienia, o które ubiega się osoba zdająca egzamin, w ruchu drogowym motorowerem, pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów.

 

UWAGA ! Warunkiem przystąpienia do egzaminu osoby egzaminowanej jest posiadanie 

ważnego dowodu osobistego, paszportu lub karty pobytu.

 

Informujemy, iż istnieje możliwość odbycia egzaminu praktycznego pojazdem ośrodka szkolenia, na którym było prowadzone szkolenie, po wcześniejszym złożeniu wniosku (pobierz wzór) .