Jakie wyróżniamy kategorie prawa jazdy?

Kategoria prawa jazdy

Uprawnienia Minimalny wymagany wiek 
AM
 • motorower, czterokołowiec lekki (quad)
14 lat
A1
 • motocykl o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg
 • motocykl trójkołowy o mocy nieprzekraczającej 15 kW
 • pojazd określony dla prawa jazdy kategorii AM
16 lat
A2
 • motocykl o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać
  w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla
 • motocykl trójkołowy o mocy nieprzekraczającej 15 kW
 • pojazd określony dla prawa jazdy kategorii AM
18 lat
A
 • motocykl
 • pojazd określony dla prawa jazdy kategorii AM

24 lata

(20 lat, jeśli kierujący posiadał co najmniej 2 lata prawo jazdy kat. A2)

B1
 • czterokołowiec
 • pojazd określony dla prawa jazdy kategorii AM
16 lat
B
 • pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla
 • zespół pojazdów złożony z pojazdu, o którym mowa w pkt 1, oraz 
  z przyczepy lekkiej
 • zespół pojazdów złożony z pojazdu, o którym mowa w pkt 1, oraz 
  z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2
 • pojazd określony dla prawa jazdy kategorii AM
18 lat
C1
 • pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej
  3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu
 • zespół pojazdów złożony z pojazdu, o którym mowa w pkt. 1, oraz 
  z przyczepy lekkiej
 • pojazd określony dla prawa jazdy kategorii AM
18 lat
C
 • pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej
  3,5 t, z wyjątkiem autobusu
 • zespół pojazdów złożony z pojazdu, o którym mowa w pkt. 1, oraz 
  z przyczepy lekkiej
 • pojazd określony dla prawa jazdy kategorii AM
21 lat
D1
 • autobus przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nieprzekraczającej 8 m
 • zespół pojazdów złożony z pojazdu, o którym mowa w pkt. 1, oraz 
  z przyczepy lekkiej
 • pojazd określony dla prawa jazdy kategorii AM
21 lat
D
 • autobus
 • zespół pojazdów złożony z pojazdu, o którym mowa w pkt. 1, oraz 
  z przyczepy lekkiej
 • pojazd określony dla prawa jazdy kategorii AM
zasadniczo 24 lata
T
 • ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny
 • zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazd wolnobieżny z przyczepą (przyczepami)
 • pojazd określony dla prawa jazdy kategorii AM
16 lat
B+E, C+E lub D+E
 • pojazd określony odpowiednio w prawie jazdy kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą (przyczepami), przy czym w zakresie kategorii B+E dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t
zasadniczo 18 lat
C1+E
 • zespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej
  12 t, składający się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii C1 i przyczepy
18 lat
D1+E
 • zespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej
  12 t, składający się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii D1 i przyczepy
zasadniczo 21 lat
B i C1+E, B i D1+E, B i C+E lub B i D+E
 • zespół pojazdów określony w prawie jazdy kategorii B+E
zasadniczo 18 lat
C+E i D
 • zespół pojazdów określony w prawie jazdy kategorii D+E
zasadniczo 24 lata