Internetowy System Biuletynu Informacji Publicznej realizowany jest na podstawie Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 10 poz. 68).

Informacje nieopublikowane w Biuletynie udostępniane są na pisemny wniosek zainteresowanego.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 06 listopad 2020 13:55 Radosław Borkowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26 styczeń 2021 14:22 Aleksandra Szczygielska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26 styczeń 2021 14:23 Aleksandra Szczygielska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26 styczeń 2021 14:23 Aleksandra Szczygielska