Zachęcamy do zapoznania się z procedurą przebiegu testów kwalifikacyjnych dla kierowców zawodowych

 

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO TESTU PAMIĘTAJ :

  1. UZYSKAĆ PKZ ( PROFIL KIEROWCY ZAWODOWEGO) W WYDZIALE KOMUNIKACJI
  2. UIŚCIĆ OPŁATĘ W WYSOKOŚCI 50,00 ZŁ (PRZELEW LUB KARTA PRZY OKIENKU)
  3. ZGŁOSIĆ SIĘ DO BIURA OBSŁUGI KLIENTA CELEM USTALENIA TERMINU

 

Więcej informacji w artykule: procedura zapisu

Rezygnacji z terminu można dokonać najpóźniej na dwa dni przed terminem zgłaszając ten fakt pisemnie w siedzibie Ośrodka bądź poprzez e-mail za pośrednictwem skrzynki Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji w artykule: zmiana terminu

 

TEST KWALIFIKACYJNY SKŁADA SIĘ Z KILKU ETAPÓW:

 

  1. FORMALNOŚCI

Na tym etapie sprawdzana jest ważność jednego z dokumentów potwierdzających  tożsamość - dowód osobisty, paszport, karta pobytu, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, zgoda na pobyt tolerowany ( zgodnie z § 12 ust. 1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach)

Istnieje możliwość możliwości weryfikacji tożsamości kandydata za pomocą aplikacji mObywatel

 

  1. EGZAMIN

Test przeprowadzany jest w formie komputerowej.

Każde pytanie posiada trzy możliwe odpowiedzi, z czego jedna jest poprawna. W sytuacji, gdy osoba:

- udzieli nieprawidłowej odpowiedzi;

- wybierze więcej niż jedna odpowiedź;

- nie wybierze żadnej odpowiedzi;

traktuje się tę odpowiedź jako błędną.

 

Test zawiera 30 pytań, w tym 20 o charakterze podstawowym i 10 o charakterze specjalistycznym.

Czas trwania testu kwalifikacyjnego podstawowego (po ukończeniu kwalifikacji wstępnej oraz kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej) wynosi 45 minut

Czas trwania testu kwalifikacyjnego specjalistycznego (po ukończeniu kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej) wynosi 15 minut

 

  1. WYNIK

Wynik uważa się za pozytywny w przypadku udzielenia co najmniej:

1) 16 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście podstawowym oraz

2) 5 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście specjalistycznym.

 

  1. PO EGZAMINIE

Po zakończonym teście na ekranie pojawia się komunikat o wyniku:

P – wynik pozytywny;

N – wynik negatywny;

 

Dyrektor lub upoważniony pracownik aktualizuje PKZ wprowadzając odpowiedni wynik i wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej.

W przypadku niepowodzenia na wniosek osoby egzaminowanej egzaminator nadzorujący przedstawia tej osobie do wglądu pytania wraz z informacją o brzmieniu odpowiedzi prawidłowych.   

 

ŻYCZYMY PAŃSTWU POWODZENIA NA EGZAMINIE

Szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania testu kwalifikacyjnego zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 marca ( Dz. U. z 2022 r. poz. 739)