Szanowni Państwo !

Prosimy o zapoznanie się z zasadami przebywania na terenie WORD.

WAŻNE !

NA TERENIE OŚRODKA MOŻE PRZEBYWAĆ WYŁĄCZNIE OSOBA :

  • Z WYZNACZONYM W DANYM DNIU TERMINEM EGZAMINU LUB SZKOLENIA;
  • W SPRAWIE, KTÓRA WYMAGA OSOBISTEGO STAWIENIA SIĘ;

 

OSOBA PRZEBYWAJĄCA NA TERENIE OŚRODKA ZOBOWIĄZANA JEST DO:

  • ZAKRYWANIA UST I NOSA NA TERENIE WORD;
  • DEZYNFEKCJI RĄK PO WEJŚCIU DO WORD;
  • PODDANIA SIĘ POMIAROWI TEMPERATURY CIAŁA TERMOMETREM BEZDOTYKOWYM (W PRZYPADKU ODCZYTU POWYŻEJ 37,5 °C OSOBA NIE ZOSTANIE DOPUSZCZONA DO EGZAMINU LUB SZKOLENIA. OPŁATA PRZECHODZI NA POCZET KOLEJNEGO EGZAMINU LUB SZKOLENIA;
  • ZACHOWANIA BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI;
  • PRZESTRZEGANIA USTALONYCH PRZEZ WORD ZASAD;
  • STOSOWANIA SIĘ DO POLECEŃ PRACOWNIKÓW WORD;