Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie prowadzi nabór na stanowisko:

Egzaminator IV stopnia w Wydziale Egzaminowania

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę

Miejsce pracy: teren statutowej działalności WORD w Ciechanowie

Obowiązki: przeprowadzanie egzaminów państwowych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie kategorii „B” prawa jazdy, zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących aktach prawnych dotyczących procesu egzaminowania.

Wymagania niezbędne:

 • zaświadczenie o aktualnym wpisie do prowadzonej przez Marszałka Województwa ewidencji egzaminatorów
 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy związanej ze szkoleniem kandydatów na kierowców, egzaminowaniem kandydatów na kierowców lub z branżą auto-moto
 • zaświadczenie z KRK o niekaralności
 • umiejętność obsługi komputera oraz znajomość Pakietu MS Office

Wymagania dodatkowe:

 • przestrzeganie zasad etyki zawodu egzaminatora
 • profesjonalizm zawodowy
 • umiejętność pracy w zespole
 • szybkość i trafność podejmowanych decyzji
 • odporność na stres
 • dyspozycyjność
 • wysoka kultura osobista
 • komunikatywność

Oferty należy złożyć w formie papierowej do 23 grudnia 2020 r.

Zapieczętowaną kopertę zawierającą niezbędne dokumenty z dopiskiem „REKRUTACJA” można złożyć osobiście w siedzibie Ośrodka lub wysłać pocztą: ul. Mleczarska 27, 06-400 Ciechanów

Oferty kandydatów na stanowisko Egzaminatora IV stopnia w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowym w Ciechanowie powinny zawierać podpisane przez kandydata następujące dokumenty – pod rygorem odrzucenia oferty na etapie oceny formalnej:

 • list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru;
 • CV – wraz z klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 • kserokopie świadectw pracy;
 • dokumenty poświadczające wykształcenie;
 • inne dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie pdf 239.56 KB Radosław Borkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 16 grudzień 2020 08:17 Aleksandra Szczygielska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 17 grudzień 2020 14:45 Radosław Borkowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 17 grudzień 2020 14:54 Radosław Borkowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 17 grudzień 2020 14:57 Radosław Borkowski