Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie prowadzi nabór na stanowisko:

Pracownik Techniczny w Wydziale Administracyjnym i Kadr

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę.

Miejsce pracy: obszar miasta Ciechanów i obszar miasta Mława.

Do obowiązków wybranej osoby będzie należało m.in.:

 • przygotowywanie pojazdów do egzaminowania;
 • realizacja bieżących napraw pojazdów WORD;
 • przygotowywanie placu manewrowego, jego utrzymanie i stała konserwacja;
 • porządkownie i utrzymanie w należytym stanie terenu wokół Ośrodka.

Od kandydatów oczekujemy:

 • prawa jazdy kat. A, B;
 • sumienności i staranności w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • dyspozycyjności;
 • wykształcenia minimum zawodowego

Oferty należy składać do dnia 25 listopada 2020 roku w formie papierowej w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „REKRUTACJA”. Dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie WORD Ciechanów lub przesłać pocztą na adres: WORD Ciechanów ul. Mleczarska 27.

Wykaz dokumentów:

 • Podanie o przyjęcie do pracy
 • Życiorys (CV)
 • Kserokopia dyplomów / Świadectw potwierdzających wykształcenie
 • Kserokopię zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach.

W treści składanych dokumentów należy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamenty Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie pdf 129.05 KB Radosław Borkowski
Ochrona danych osobowych pdf 238.68 KB Radosław Borkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 20 listopad 2020 13:45 Radosław Borkowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 20 listopad 2020 13:51 Radosław Borkowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 20 listopad 2020 13:57 Radosław Borkowski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 20 listopad 2020 14:02 Radosław Borkowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 20 listopad 2020 14:03 Radosław Borkowski