Drukuj
Kategoria: WORD

Wychodząc naprzeciw widocznym dążeniom społeczności subreginonu ciechanowskiego do poprawy jakości i ochrony życia oraz zdrowia, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie, zwany dalej WORD, wykonując ustawowy obowiązek działalności  na rzecz  poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, realizuje  tym samym  działania określone w  „Programie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na Mazowszu” pod akronimem GAMBIT MAZOWIECKI w oparciu o „Roczny plan pracy w części dotyczącej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego” w ramach „Rocznego planu finansowego”.

Nasze wysiłki skupiają się przede wszystkim wokół poprawy bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego – dzieci i młodzieży szkolnej, bo to właśnie ta grupa, ze względu na ograniczone zdolności postrzegania i rozumienia zagrożeń ruchu drogowego oraz warunki fizyczne, została objęta szczególną uwagą i troską.

Uznaliśmy, iż dalsza poprawa stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na drogach jest możliwa, a jednym z podstawowych  działań jest udoskonalanie ich edukacji i komunikacji ze społeczeństwem, poprzez:

  1. wprowadzanie do szkolnej edukacji modułu kształtującego właściwe postawy dzieci i młodzieży jako pieszego, rowerzysty, motorowerzysty na drodze,
  2. włączenie rodziców lub prawnych opiekunów dzieci i młodzieży w proces wychowania komunikacyjnego oraz promowanie wśród dorosłych uczestników ruchu drogowego prawidłowych wzorców zachowań,
  3. wprowadzenie do szkolenia kierowców metod kształtujących właściwe reakcje na obecność pieszego, rowerzysty, motorowerzysty na drodze (bardzo często kierowcy traktują ich jak utrudnienie w ruchu drogowym),
  4. systematyczne prowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnych zarówno tych o zasięgu lokalnym jak i włączanie się w akcje o zasięgu ogólnokrajowym mających na celu podniesienie kultury wzajemnych zachowań na drodze (kierowca – pieszy, kierowca – rowerzysta, kierowca – motorowerzysta),
  5. inicjowanie działań inżynierskich służących poprawie bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego, w tym przede wszystkim przed obiektami do których uczęszczają dzieci.   

W związku z tym WORD w Ciechanowie na terenie subregionu ciechanowskiego,  realizuje następujące  zadania na rzecz poprawy bezpieczeństwa;

Angażujemy się i wspieramy zarówno w sferze organizacyjnej, merytorycznej jak i finansowej we wszelkiego rodzaju ogólnokrajowe akcje ukierunkowane na poprawę stanu bezpieczeństwa nie tylko najmłodszych uczestników ruchu drogowego, ale nas wszystkich, a mianowicie:

Zaangażowanie  WORD w działania  na rzecz poprawy bezpieczeństwa przede wszystkim najmłodszych uczestników ruchu drogowego przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Komendami Powiatowymi  Policji subregionu ciechanowskiego, Delegaturą Oświaty w Ciechanowie, Inspekcją Transportu Drogowego Odziałem w Ciechanowie  wpływa  znacząco na eliminowanie i ograniczanie zagrożeń oraz niebezpieczeństw, na jakie narażani są najmniej chronieni uczestnicy ruchu drogowego.

5473021021863961547822306609701987028041728n_264884948.jpg 5473090121863958314489291533795884406407168n_311527751.jpg 5560803821863959947822468136746423363305472n_1485830706.jpg

5561307221863961347822326937497881083379712n_42647310.jpg 5572612721863959181155878662087976693530624n_1149458864.jpg 5586123821863954947822961161738153342533632n_1348652456.jpg

artykul-zdjjpg_901382762.jpg dsc0039jpg_1552495275.jpg odblaski-2jpg_574783887.jpg

odblaski-grupowejpg_499653086.jpg odblaski-organizatorzyjpg_1948010026.jpg odblaski6jpg_262593274.jpg

odblaski9jpg_1408945499.jpg word-agjpg_1805927157.jpg